Bli fri från
PFAS med PFIX

Vi garanterar nedbrytning av samtliga hälsofarliga ämnen som tillhör gruppen PFAS i alla typer av brandskydd – rent, korrekt och effektivt.

Genom molekulär destruktion, med LifeClean-metoden, oskadliggör vi de hälsofarliga PFAS-ämnena. Metoden gör att vi kommer åt alla delar i ett kontaminerat system och slutresultatet är fritt från farliga rester eller avfall.

godkänt resultat

Godkända tester med TOP Assay eller TOF

Vi garanterar ett rent resultat som håller över tid, långt under gränsvärdena enligt Europeiska kemikaliemyndigheten. Hanteringen möter EU-direktiv och utförs säkert och korrekt enligt rådande svenska regler för ”farlig vara”, vilket förhindrar vidare spridning.

Vår metod är både effektiv och skalbar, vilket gör att den passar både stora som små system, från enkla sprinklersystem till industri. Med vår metod renas systemen på plats, effektivt och med full kontroll.